drupal

How can I open a Superfish menu on click rather than hover in Drupal 7?

First use hook_preprocess_page() in your theme to insert jQuery menu.js file when menu should be active:

Typ projektu: 

Template file for views exposed filter block in Drupal 6

Drupal Views has a feature where you can expose the exposed filters as a block (Exposed form in block under Exposed form).
How to style that block? Template pattern is defined in function template_preprocess_block.
$variables['template_files'][] = 'block-' . $variables['block']->module . '-' . $variables['block']->delta;
So: 'block-NAME_OF_MODULE-BLOCK_DELTA

Typ projektu: 

Look up Ubercart 3 product attribute by SKU function


function lookup_option_name($sku) {
$query = "SELECT nid, combination FROM {uc_product_adjustments} WHERE model = '$sku'";
$result = db_query($query);
foreach ($result as $row) {
$nid = $row->nid;
$combo = $row->combination;
list($stuff, $oid, $junk) = split('"', $combo);
$query2 = "SELECT aid,name FROM {uc_attribute_options} WHERE oid = '$oid'";
$result2 = db_query($query2);
foreach ($result2 as $row2) {
$name = $row2->name;
}
}
return $name;
}

Typ projektu: 

How to change meta tags on drupal 6 contact page?

In this short tutorial I will show you how to modyfi meta description and page titles field from standard contact page in Drupal 6 installation with help of meta tags quick module.

Look for "path-based" metatags tab on the module's administration interface. To add meta description to contact form we need to create a new path "contact".

Typ projektu: 

Wi-Spy - przenośny analizator spektrum Wi-Fi

Nie wiem czy wiecie ale jest takie urządzenie jak skaner wifi: wi-spy w wersji 2.4 Urzadzenie umożliwia analizę sygnału WIFI i odnajdywanie źródeł zakłóceń. Parę lat temu dokonałem jego zakupu, myśląc że zajmę się tym bardziej ale temat umarł i ten analizator spektrum się kurzy.

Nawet stworzyłem dedykowaną stronę dla polskich użytkowników wi-spy, tłumacząc kilka tekstów z forum metageek.

Upload plików przez moduł IMCE - Drupal

Wykorzystując moduły CKEditor i IMCE można w treści strony łatwo zamieszczać obrazki. Poniżej krótki opis koniecznych kroków.

Typ projektu: 

Wykorzystanie ImageMagic zamiast biblioteki PHP GD w Drupalu 6

Standardowa instalacja Drupala wykorzystuje bibliotekę GraphicsDraw (GD) do działania na plikach graficznych. Można też jednak skorzystać z innej biblioteki - ImageMagic.

Jak dodać nową czcionkę do edytor CKEditor w Drupalu

Potrzebne ustawienia trzeba dopisać do pliku ckeditor.config.js znajdującego się w głównym katalogu modułu ckeditor a zmienna do której należy dopisać swoją wartość nazywa się config.font_names.

How to upload image to Drupal block with CKEditor

CKEditor and IMCE module give you ability to upload images to your Drupal block body. Process requires few clicks.

Drupal contact form inupt size

I recently struggled with changing default input size of a Drupal contact form fields. First I tried with hook_form_alter.

Pages

Subscribe to drupal