Upload plików przez moduł IMCE - Drupal

Wykorzystując moduły CKEditor i IMCE można w treści strony łatwo zamieszczać obrazki. Poniżej krótki opis koniecznych kroków.

Najpierw klika się na obrazek, który chce się zastąpić lub po prostu w to miejsce gdzie chcemy go umieścić. Następnie klikamy na ikonkę obrazku na palecie CKEditor:
CKEditor toolbar with image icon selected

Powinno pojawić się okno "Właściwości obrazka", na którym klikamy na przycisk "Przeglądaj serwer":
CKEditor image properties window

To przenosi nas do przeglądarki plików IMCE, gdzie widać wszystkie pliki dostępne na naszym serwerze WWW. Aby wgrać coś z naszego komputera, klikamy na link "Upload":
IMCE file browser

Otwiera się okno, gdzie możemy przejrzeć zawartość naszego komputera i wybrać odpowiednie pliki, które zostaną przeniesione na serwer. Teraz w przeglądarce plików IMCE można kliknąć na "Insert" i nasz obrazek pojawia się w oknie "Właściwości obrazka" gdzie możemy zmienić mu ustawienia, np. szerokość i wysokość. Zatwierdzamy przez "OK" i nasz plik ląduje w edytowanym tekście.

p.s. Trzeba pamiętać aby format tekstu był ustawiony na "Full HTML" bo "Filtered HTML" domyślnie nie pozwala na umieszczanie tagów .

Typ projektu: