Ubuntu Postgres VMWare Appliance

For a customer from RAC I have created VMware Postgres appliance to test pgpool-II middleware.

Installation consisted of two virtual machines, master and slave, so load balancing, replication and connection pooling could be tested.

Images created under Windows XP host had to be converted with VMware converter before running them under Windows 7 host.

Dla klienta z RAC stworzyłem applikację VMware to testów oprogramowania pgpool-II.

Zestaw składał się z pary systemów: jeden master i jeden slave, tak żeby można było sprawdzić działanie rozkładanie obciążenia bazy, replikacji i podziału połączeń.

Obrazy VMware stworzone na hoście działającym pod Windows XP musiały byś skonwertowane przez VMware converter aby mogły działać pod Windows 7.