You are hereZabbix VMware images

Zabbix VMware images


By mehow - Posted on 15 April 2010

For a buyer from RAC I have created two VMware images. One with Zabbix server, second with Zabbix agent, both installed on the latest Ubuntu desktop edition.

Dla klienta z RAC stworzyłem dwa obrazy VMware. Jeden z serwerem Zabbixa, drugi z agentem, oba zainstalowane na najnowszych wydaniach Ubuntu.

Tags