Zabbix VMware images

For a buyer from RAC I have created two VMware images. One with Zabbix server, second with Zabbix agent, both installed on the latest Ubuntu desktop edition.

Dla klienta z RAC stworzyłem dwa obrazy VMware. Jeden z serwerem Zabbixa, drugi z agentem, oba zainstalowane na najnowszych wydaniach Ubuntu.