Redesign of alldogadventures.com

Together with designer from USA, who is responsible for a layout creation, I am working now on a new site for alldogadventures.com.

Interesting features:
- there will be a slide show on the front page, made with views_slideshow module and custom controls.
- calendar block/page for events.

Razem z grafikiem z USA pracuję nad nową stroną serwisu alldogadventures.com.

Z ciekawych, nowych dla mnie rzeczy:
- na stronie głównej będzie pokaz slajdów zrobiony dzięki modułowi views_slideshow, z tymże kontrolki do slajdów będą niestandardowe
- blok i strona z kalendarzem, do którego klient będzie mógł dodawać nowe zdarzenia.