You are hereBlogs / mehow's blog / Cytaty

Cytaty


By mehow - Posted on 28 February 2017

Maria Dąbrowska, Dzienniki:

Propagand posługująca się kłamstwem dowodzi zawsze jakiejś zatajonej słabości, która się w końcu obnaży.

Ludzkość jest na złej drodze - drodze pychy która ją może doprowadzić do ostatecznej zguby. Ludzkość nie może życia urządzić na ziemi a wybiera się nieść swoją tragiczną głupotę jeszcze na inne planety.

Zdawałoby się zostały już przekroczone wszelkie granice kłamstwa - Ale okazuje się, że wciąż jeszcze otwierają się nowe jego dziedziny i obszary.

A oprócz tego Polacy, jeśli nie chcą wzbudzić jeszcze większej odrazy do siebie w świecie, muszą dążyć do jak największej wewnętrznej spoistości i szukać tego co ich łączy, a nie podżegać wciąż to, co ich dzieli.

Jacek Kuroń, Spór o wydarzenia marcowe:
Każda petycja, proces polityczny, ulotka budzi refleksję, że można żyć nie tylko po to, żeby kupić sobie samochód.